שאלות ותשובות

אספנו למענכם שאלות ותשובות נפוצות בנושאי ביטוחים. אתם מוזמנים לפנות אלינו בעזרת "צרו קשר" מטה עם כל שאלה. נשמח לעזור!

כללי
רוב חברות הביטוח שולחות לפחות פעם בשנה דו"ח על הפוליסות שלך אצלן. ניתן גם לבדוק בפירוטי הבנק וכרטיס האשראי כדי לברר מול החברה שמחייבת אותך.
תמיד טוב לבדוק את תנאי הפוליסה הקיימת. עם זאת, אם יש שינוי במצב הבריאות שלך, אל תבצע שינויים לפני שהתייעצת עם גורם מקצועי.
מומלץ לעדכן את הפוליסה בהתאם לצורך הביטוחי כפעם בשנה. בעקבות תחרות בין החברות הביטוחיות, ישנם גם לא מעט מקרים בהם ניתן להוזיל את הפוליסה אם יש מצב בריאותי יציב או שינויים המשפרים בריאות כגון הפסקת עישון.
ביטוח בריאות מקנה לך זכות לקבל תרופות שאינן בסל הבריאות וטיפולים רפואיים פרטיים בעוד ביטוח סיעודי מבטיח לך סכום של כסף כפיצוי חודשי במקרה והשתנה מצבך לסיעודי.
ביטוח חיים וסיכונים
מטרת הביטוח היא לאפשר ליקרים לך לשמור על רמת חייהם במקרה של פטירה. לכמה יזדקקו ולאיזו תקופה, רק אתה יכול לקבוע.
ביטוח לאומי מפצה באופן שווה את כל הזכאים לכך ללא קשר לתרומתם לכלכלת ביתם. שיעורי הגמלאות מביטוח לאומי נמוכים יחסית ואינם מספקים מעטפת כלכלית רחבה. רצוי, איפוא, להשלים את החוסר באמצעות ביטוח פרטי. כדי לשמור על רמת החיים של המשפחה במקרה פטירה.
ניתן לפנות לחברת הביטוח ולבקש לשנות את סכומי הביטוח בכל עת. הגדלת סכומי הביטוח מותנית בהצהרה עדכנית על מצב בריאותך הנוכחי ובהסכמתה של חברת הביטוח. רצוי לשקול שינויים בסכומי הביטוח כאשר חלים שינויים במצב המשפחתי, כגון: נישואין, לידת ילד וכו'.
יש להגיש לחברת הביטוח תביעה בצירוף המסמכים הנדרשים על פי הפוליסה לבדיקת התביעה. אם אושרה התביעה ע"י חברת הביטוח, עליה לשלם את הסכום שאושר לפי המועדים הקבועים בפוליסה.
ביטוח בריאות ותכניות בריאות
פרק הזמן הנדרש בין מועד ההצטרפות לביטוח עד להפיכת כיסוי ביטוח לכיסוי תקף . בפוליסות בריאות נהוג לתת תקופת אכשרה של בין תשעה חודשים לשנה על מנת לכסות מקרים הקשורים בהריונות.
פרק הזמן הנדרש בין המועד בו קרה המקרה, לבין המועד בו יחל המבוטח לקבל תשלומים על פי תנאי הפוליסה. אם אתה עובר מחברה אחרת, לא תהיה תקופת אכשרה לכיסויים בפוליסה הקיימת ואתה תכוסה מיידית על מנת לשמור על רצף ביטוחי.
בפוליסות לביטוח רפואי ישנה תקופת התיישנות של 3 שנים אך בתביעות ביטוח הקשורות בסיעוד ו/או אובדן כושר עבודה יש להגיש תביעה באופן מיידי.
פוליסות בריאות מהשנים האחרונות מכסות גם תאונות אך פוליסות ישנות לא מכסות. מומלץ לבדוק את תנאי הפוליסה שלך בהתאם.
לרוב, הביטוחים המשלימים של קופות החולים נותנים מענה חלקי בלבד כגון הנחות בחיסונים וטיפולי שיניים. פוליסות הביטוח הפרטיות מכסות תרופות אשר אינן נמצאות בסל הבריאות, מאפשרות מגוון רחב יותר של בדיקות רפואיות, ומאפשרות גמישות במקרה של צורך בביצוע ניתוח פרטי בארץ או בעולם.
מצב בריאותי יכול להשתנות בכל גיל, בעוד הצטרפות לביטוח בגיל צעיר ובמצב בריאות תקין מאפשרת קבלה לפוליסת ביטוח אשר אינה כוללת כל החרגה ולכן המחיר הביטוחי יהיה נמוך במיוחד.
הצהרת הבריאות נותנת לחברת הביטוח תמונה על המצב הבריאותי שלך ביום בו אתה מצטרף לפוליסה. הפוליסה מכסה בעיות רפואיות חדשות אך יש להצהיר על בעיות קיימות.
ביטוח סיעודי
אדם במצב סיעודי אינו מסוגל לבצע פעולות יומיומיות בסיסיות כגון שכיבה, קימה, רחצה, אכילה, לבוש, ניידות ו/או שליטה על הסוגרים. על מנת לקבוע זכאות בוחנים את המסוגלות לביצוע חלק או כל הפעולות הנ"ל.
סכום קבוע חודשי אשר יכול לספק את הצרכים הייחודיים והמשתנים של אדם סיעודי. היקף הכיסוי ותקופת הפיצוי נקבעים על ידי המבוטח, במועד ההצטרפות לביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה.
קופות החולים נותנות כיסוי בסכום מוגבל בלבד, שהוא נמוך בהרבה מהצרכים של אדם במצב סיעודי. ניתן לתכנן ולשלב את הביטוחים על מנת ליצור כיסוי המותאם לצרכים המלאים של אדם סיעודי.
רוב הפוליסות לביטוח סיעודי מבוססות על פיצוי כספי קבוע מראש ולא כפוליסה להחזר הוצאות ולכן ניתן יהיה לקבל פיצוי משתי הפוליסות.
הביטוח הסיעודי מעניק כיסוי למקרים בהם אינו מסוגל לבצע פעולות יומיומיות בסיסיות ונזקק לעזרה לצורך תפקוד יומיומי. גם צעירים וצעירות עלולים להיקלע למצבי אובדן תפקוד כתוצאה מתאונות או מחלות ולכן ביטוח סיעודי נחוץ בכל הגילאים.
ביטוח משכנתאות
הבנק מעוניין להבטיח את החזר ההלוואה במקרה של פטירת הלווה או בעת נזק למבנה.
בסוכנות הבנק אין את כל הכיסויים שניתן לקנות בסוכנויות חיצוניות, הבנק אינו רשאי לחייב את הלווה לבטח את המשכנתא דרכו בלבד ולכן ניתן לרכוש את הביטוח בכל חברה או סוכנות שתרצה.
כן בכל עת ניתן לבטל את פוליסת המשכנתא בתנאי שהלווה יציג לבנק פוליסה חלופית שתואמת את דרישותיו.
משכנתא הפוכה מיועדת לבני 60+ ובעזרתה ניתן לקבל הלוואה כנגד שיעבוד נכס למגורים. משכנתא הינה לכל מטרה וללא תשלום חודשי שוטף. המימון נקבע ע"פ גיל הלקוח והשמאות.
התהליך אינו כרוך בעלות כלשהי מצד הבנק או חברת הביטוח. אנו מתחייבים לטפל בתהליך החלפת הפוליסה ללא עלות נוספת.
צרו קשר